enquete - Vliegende Hollander

menu
Ga naar de inhoud

enquete

Alleen door muzikanten harmonie-orkest in te vullen.

NEE - ga door naar 3
JA
Misschien

 Alleen in de huidige samenstelling
 Alleen in een klein ensemble
 Alleen als er meer leden bijkomen
 Alleen als er een vaste dirigent komt
 Anders (geef hieronder aan hoe?)
Uitloggen
Terug naar de inhoud